ID Dịch vụ Giá trên 1000 Tối thiểu Tối đa

🎁 Trải nghiệm

1 Tăng Lượt Xem Bài Viết Telegram Miễn Phí $0.00 100 1000
Miễn phí tăng view 1000 cho 1 bài viết Telegram Channel.

Thông tin:
- Tổng view: Tối đa 15.000 view/ngày.
- Tốc độ: Chậm ~ Trung bình.
- Chất lượng: Bot.
- Giới hạn: Giới hạn theo tài khoản & channel ( 1 tài khoản / 1 channel / 1 đơn hàng )

Điều kiện nhận view miễn phí:
- Mở Google.com.vn ở trình duyệt chưa đăng nhập tài khoản, tìm từ khóa "dịch vụ telegram up panel", click vào kết quả có link là [https://uppanel.net › dich-vu]
- Cuộn trang xuống phía chân trang, xem mã tại ô [LUCKY CODE]
- Lấy mã này để nhập vào link khi đặt hàng. Theo quy tắc https://t.me/channel_id/post_id:LUCKY_CODE
Ví dụ: https://t.me/elonchannel/96384:11123. Trong đó 11123 là LUCKY CODE đã nhận được, https://t.me/elonchannel/96384 là link bài cần buff view.


Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id:LUCKY_CODE
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Không đặt quá 01 đơn hàng/ 1 tài khoản / 1 ngày. Nếu vượt quá giới hạn, tài khoản có thể bị tạm ngưng sử dụng.
- Đơn hàng có thể hủy tự động hoặc hoàn thành không có kết quả khi đã hết số lượng khuyến mại theo ngày.
332 Tăng Lượt Xem Bài Viết Twitter Miễn Phí $0.00 100 1000
Miễn phí tăng view 1000 cho 1 bài viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng view: Tối đa 15.000 view/ngày.
- Tốc độ: Chậm ~ Trung bình.
- Chất lượng: Bot.
- Giới hạn: Giới hạn theo tài khoản ( 1 tài khoản / 1 ngày / 1 đơn hàng miễn phí )

Điều kiện nhận view miễn phí:
- Mở Google.com.vn ở trình duyệt chưa đăng nhập tài khoản, tìm từ khóa "dịch vụ twitter up panel", click vào kết quả có link là [https://uppanel.net › dich-vu]
- Cuộn trang xuống phía chân trang, xem mã tại ô [LUCKY CODE]
- Lấy mã này để nhập vào link khi đặt hàng. Theo quy tắc LINK_BÀI_VIẾT_TWITTER:LUCKY_CODE
Ví dụ: https://twitter.com/elonmusk/status/1685211486669484032:11123. Trong đó 11123 là LUCKY CODE đã nhận được, https://twitter.com/elonmusk/status/1685211486669484032 là link bài cần buff view.


Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Không đặt quá 01 đơn hàng/ 1 tài khoản / 1 ngày. Nếu vượt quá giới hạn, tài khoản có thể bị tạm ngưng sử dụng.
- Đơn hàng có thể hủy tự động hoặc hoàn thành không có kết quả khi đã hết số lượng khuyến mại theo ngày.
176 Tăng Lượt Xem Video TikTok Miễn Phí $0.00 100 1000
Miễn phí tăng view 1000 cho video TikTok.

Thông tin:
- Tổng view: Tối đa 50.000 view/ngày.
- Tốc độ: Chậm ~ Trung bình. Tùy thời điểm.
- Chất lượng: Bot.
- Giới hạn: Giới hạn theo tài khoản & channel ( 1 tài khoản / 1 tiktok / 1 đơn hàng )

Điều kiện nhận view miễn phí:
- Mở Google.com.vn ở trình duyệt chưa đăng nhập tài khoản, tìm từ khóa "dịch vụ tiktok uppanel", click vào kết quả có link là [https://uppanel.net › dich-vu].
- Cuộn trang xuống phía chân trang, xem mã tại ô [LUCKY CODE].
- Lấy mã này để nhập vào link khi đặt hàng. Theo quy tắc TIKTOK_VIDEO_LINK:LUCKY_CODE
Ví dụ: https://vt.tiktok.com/ZEhH93jA/:11123. Trong đó 11123 là LUCKY CODE đã nhận được, https://vt.tiktok.com/ZEhH93jA/ là link video cần buff view.

Quy tắc:
- Áp dụng cho kênh TikTok.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Không đặt quá 01 đơn hàng/ 1 tài khoản / 1 ngày. Nếu vượt quá giới hạn, tài khoản có thể bị tạm ngưng sử dụng.
- Đơn hàng có thể hủy tự động hoặc hoàn thành không có kết quả khi đã hết số lượng khuyến mại theo ngày.
213 Tăng Lượt Truy Cập Website Traffic Miễn Phí $0.00 100 1000
Tăng Lượt Truy Cập Vào Website Miễn Phí 1000 Lượt Toàn Cầu.

Thông tin:
- Tổng cung: 50.000/ngày.
- Ref: Không.
- Chất lượng: REAL.
- Địa lý: Toàn cầu.
- Tốc độ: Dự kiến 20.000/ngày ~ Không xác định rõ. Tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng.

Điều kiện nhận view miễn phí:
- Mở Google.com.vn ở trình duyệt chưa đăng nhập tài khoản, tìm từ khóa "buff web traffic uppanel.net", click vào kết quả có link là [https://uppanel.net › dich-vu]
- Cuộn trang xuống phía chân trang, xem mã tại ô [LUCKY CODE]
- Lấy mã này để nhập vào link khi đặt hàng. Theo quy tắc URL:LUCKY_CODE
Ví dụ: https://google.com:11123. Trong đó 11123 là LUCKY CODE đã nhận được, https://google.com là link bài cần kéo traffic.

Quy tắc:
- Nhập full link của website hoặc link tracking từ các nền tảng như bit.ly,...
- Không sử dụng dịch vụ để tham gia các hình thức kiếm tiền qua click,liên kết ref...
- Không hạn chế truy cập website theo quốc gia.
- Không đặt quá 01 đơn hàng/ 1 tài khoản / 1 ngày. Nếu vượt quá giới hạn, tài khoản có thể bị tạm ngưng sử dụng.
- Đơn hàng có thể hủy tự động hoặc hoàn thành không có kết quả khi đã hết số lượng khuyến mại theo ngày.

🔥 Giá Tốt Nhất

250 Telegram View - 1 Bài Cũ - GTN $0.0002 10000 10000
284 Tăng Lượt Xem Bài Viết Twitter - GTN $0.0002 10000 10000
101 Tăng lượt xem TikTok - GTN $0.0002 10000 10000
260 Kéo Lượt Truy Câp Website Toàn Cầu - GTN $0.045 10000 10000

Kiếm tiền X Twitter Kiếm tiền X Twitter

397 Tăng lượt xem Tweet - VIP NHANH 1 (có tụt) $0.0004 100 5000
398 Tăng lượt xem Tweet - VIP NHANH 2 (có tụt) $0.0006 100 5000
399 Tăng lượt xem Tweet - SLL (ổn định) $0.0003 100000 10000000
403 Tăng lượt xem Tweet - SLL (ổn định) - X2 $0.0008 100000 10000000
401 Tăng lượt theo dõi follow - DATA REAL VIP NHANH 1 (tụt cao) (G0) $0.75 10 200000
400 Tăng lượt theo dõi follow - DATA REAL VIP NHANH 2 (có tụt thấp) (G3) $3.125 10 100000
402 Gói 5 triệu lượt xem trực tiếp Tweet - Xử lý trực tiếp trên line riêng (NHANH) $3.00 1 1
Dịch vụ được kỹ thuật xử lý trực tiếp trên line riêng.
405 Gói 5 triệu lượt xem organic Tweet - Xử lý trực tiếp trên line riêng $9.00 1 1
404 Tăng lượt xem organic Tweet - SLL (ổn định) - X3 $0.002 100000 10000000

Web Traffic | Real User cho Crypto

390 Web Traffic User Crypto - Toàn Cầu $0.756 500 1000000
391 Web Traffic User Crypto - Mỹ $0.91 500 1000000
392 Web Traffic User Crypto - Trung Quốc $0.91 500 1000000
393 Web Traffic User Crypto - Việt Nam $0.91 500 10000000

Web Traffic | Giá Rẻ Nhất

349 Traffic Web Toàn Cầu - Truy cập trực tiếp - S2 $0.0195 10000 10000000
100% lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ Nền tảng trao đổi lưu lượng truy cập (Trực tiếp)
- Không có nguồn giới thiệu

► Link đặt hàng
https://example.com

⚠️ Tỷ lệ thoát cao
350 Traffic Web Toàn Cầu - Truy cập trực tiếp - S3 $0.026 100 10000000
100% lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ Nền tảng trao đổi lưu lượng truy cập (Trực tiếp)
- Không có nguồn giới thiệu

► Link đặt hàng
https://example.com

⚠️ Tỷ lệ thoát cao
351 Traffic Web Toàn Cầu - Truy cập từ Google.com $0.078 500 10000000
100% lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ Google.com (Không phải trả tiền)

► Link đặt hàng
https://example.com
hoặc
https://cutt.ly/...xyz

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
352 Traffic Web Toàn Cầu - Truy cập trực tiếp từ mạng QC POP Up $0.13 100 50000000
Lưu lượng truy cập được chuyển hướng 100% từ quảng cáo POP UP

- Không có nguồn giới thiệu!
- Truy cập trực tiếp

► Link đặt hàng
https://example.com
hoặc
https://cutt.ly/...xyz

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
353 Traffic Web Toàn Cầu - Truy cập từ mạng trao đổi traffic $0.182 500 1000000
Lưu lượng truy cập được chuyển hướng 100% từ nền tảng trao đổi Traffic

- Không có nguồn giới thiệu
- Truy cập trực tiếp
- Chất lượng tốt nhất

► Link đặt hàng:
https://example.com
hoặc
https://cutt.ly/...xyz

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
354 Traffic Web Toàn Cầu - Truy cập trực tiếp từ mạng XH $0.182 200 10000000
100% lưu lượng truy cập trên mạng xã hội - Được chuyển hướng bởi quảng cáo POP UP

► Link đặt hàng:
https://example.com
hoặc
https://cutt.ly/...xyz

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
355 Traffic Web Toàn Cầu - Target Theo Lĩnh Vực $0.182 200 10000000
Lưu lượng truy cập trên toàn thế giới, Nhắm mục tiêu thích hợp theo sự lựa chọn của riêng bạn!

► Định dạng liên kết đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋< 𝐍𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐈𝐃 >

► Xem thêm hướng dẫn đặt hàng:
https://uppanel.net/blog/cach-dat-hang-web-traffic-theo-ngach-thi-truong
356 Traffic Web Toàn Cầu - Trang web/Mạng thương mại - Hỗ trợ từ khóa $0.182 200 10000000
100% lưu lượng truy cập không phải trả tiền từ các trang web/mạng thương mại. Hỗ trợ từ khóa

► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋< 𝐊𝐖 >

► Hướng dẫn đặt hàng
https://uppanel.net/blog/how-to-order-global-organic-traffic-with-keyword

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
357 Traffic Web Toàn Cầu - Truy cập từ mạng tìm kiếm - Hỗ trợ từ khóa $0.182 200 10000000
100% lưu lượng truy cập không phải trả tiền từ Công cụ tìm kiếm - Hỗ trợ từ khóa tùy chỉnh

► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋< 𝐊𝐖 >

► Hướng dẫn đặt hàng
https://uppanel.net/blog/how-to-order-global-organic-traffic-with-keyword

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác

Web Traffic | Theo Target

358 Traffic Theo Mục tiêu GEO - Truy cập trực tiếp $0.192 200 10000000
100% lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ Lựa chọn GEO của bạn
- Không có nguồn giới thiệu
- Lưu lượng truy cập trực tiếp

► Tốc độ có thể thay đổi
► Tốc độ phân phối dự kiến lên tới 10.000 - 20.000+ lượt truy cập/ngày đối với lưu lượng truy cập ở Hoa Kỳ và chỉ tối đa 100-200 lượt truy cập hàng ngày đối với các quốc gia nhỏ.

► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋:𝐆𝐄𝐎
► Ví dụ: https://website.com:US

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
359 Traffic Theo Mục tiêu GEO - Truy cập từ Google $0.24 200 10000000
100% lưu lượng truy cập được chuyển hướng từ Google (Không phải trả tiền)

GEO Nhắm mục tiêu theo sự lựa chọn của bạn.

► Tốc độ có thể thay đổi
► Tốc độ phân phối lên tới 10.000 - 20.000+ lượt truy cập/ngày đối với lưu lượng truy cập ở Hoa Kỳ và chỉ tối đa 100-200 lượt truy cập hàng ngày đối với các quốc gia nhỏ.

► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋:𝐆𝐄𝐎
► Ví dụ: https://website.com:US

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
360 Traffic Theo Mục tiêu GEO - Truy cập từ MXH $0.288 200 10000000
100% lưu lượng truy cập trên mạng xã hội - Được chuyển hướng bởi Quảng cáo POP UP.
GEO Nhắm mục tiêu theo sự lựa chọn của bạn.

► Tốc độ có thể thay đổi
► Tốc độ phân phối lên tới 10.000 - 20.000+ lượt truy cập/ngày đối với lưu lượng truy cập ở Hoa Kỳ và chỉ tối đa 100-200 lượt truy cập hàng ngày đối với các quốc gia nhỏ.
► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋:𝐆𝐄𝐎
► Ví dụ: https://website.com:US

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
361 Traffic Theo Mục tiêu GEO - Target Theo Lĩnh Vực $0.288 200 10000000
GEO & Niche Nhắm mục tiêu theo sự lựa chọn của riêng bạn!

► Tốc độ có thể thay đổi
► Tốc độ phân phối lên tới 10.000 - 20.000+ lượt truy cập/ngày đối với lưu lượng truy cập ở Hoa Kỳ và chỉ tối đa 100-200 lượt truy cập hàng ngày đối với các quốc gia nhỏ.

► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋:𝐆𝐄𝐎< 𝐍𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐈𝐃 >

𝐍𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐈𝐃 xem tại https://uppanel.net/blog/cach-dat-hang-web-traffic-theo-ngach-thi-truong

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
362 Traffic Theo Mục tiêu GEO - Truy cập từ Commercial $0.288 200 10000000
100% lưu lượng truy cập không phải trả tiền từ các trang web/mạng thương mại, cho phép từ khóa!
GEO theo sự lựa chọn của bạn.

► Tốc độ có thể thay đổi
► Tốc độ phân phối lên tới 10.000 - 20.000+ lượt truy cập/ngày đối với lưu lượng truy cập ở Hoa Kỳ và chỉ tối đa 100-200 lượt truy cập hàng ngày đối với các quốc gia nhỏ.

► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋:𝐆𝐄𝐎< 𝐊𝐖 >

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác
363 Traffic Theo Mục tiêu GEO - Truy cập từ mạng tìm kiếm - Hỗ trợ từ khóa $0.432 200 10000000
100% lưu lượng truy cập không phải trả tiền từ Công cụ tìm kiếm, Cho phép từ khóa tùy chỉnh!
GEO theo sự lựa chọn của riêng bạn.

► Tốc độ có thể thay đổi
► Tốc độ phân phối lên tới 10.000 - 20.000+ lượt truy cập/ngày đối với lưu lượng truy cập ở Hoa Kỳ và chỉ tối đa 100-200 lượt truy cập hàng ngày đối với các quốc gia nhỏ.

► Link đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋:𝐆𝐄𝐎< 𝐊𝐖 >

⚠️ Sử dụng liên kết cutt.ly hoặc bit.ly để theo dõi kết quả chính xác

Dịch vụ Crypto

165 Crypto.com NFT Views - Toàn Cầu - ST1 $0.88 1000 100000
Kéo lượt xem cho NFT Crypto.com Marketplace

✅ Chất lượng cao với 100% không tụt
✅ Tổng cung: Không giới hạn
✅ Tốc độ: 50K mỗi ngày
✅ Chất lượng: Real
✅ Khu vực: Toàn cầu

⌛ Thời gian bắt đầu: NHANH

🔗 Định dạng link đặt hàng: https://crypto.com/nft/marketplace?....

Lưu ý:
📌 Kiểm tra định dạng link trước khi đặt hàng
📌 Đơn hàng đã đặt không thể hủy

Cảnh báo:
⚠️ Không đặt nhiều đơn hàng cho cùng một link
⚠️ Nếu link bị thay đổi, đơn hàng sẽ tự động hoàn thành
326 Buff View Crypto.com NFT Marketplace $4.84 1000 100000
Kéo lượt xem cho NFT Crypto.com Marketplace

✅ Chất lượng cao với 100% không tụt
✅ Tổng cung: Không giới hạn
✅ Tốc độ: 50K mỗi ngày
✅ Chất lượng: Real
✅ Khu vực: Toàn cầu

⌛ Thời gian bắt đầu: NHANH

🔗 Định dạng link đặt hàng: https://crypto.com/nft/marketplace?....

Lưu ý:
📌 Kiểm tra định dạng link trước khi đặt hàng
📌 Đơn hàng đã đặt không thể hủy

Cảnh báo:
⚠️ Không đặt nhiều đơn hàng cho cùng một link
⚠️ Nếu link bị thay đổi, đơn hàng sẽ tự động hoàn thành
327 CoinGecko Star $93.15 1000 50000
Kéo lượt star cho CoinGecko coin

✅ Chất lượng cao với 100% không tụt
✅ Tổng cung: Không giới hạn
✅ Tốc độ: 10K mỗi ngày
✅ Chất lượng: Real
✅ Khu vực: Toàn cầu

⌛ Thời gian bắt đầu: 1 giờ ~ 24 giờ

🔗 Định dạng link đặt hàng: https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin

Lưu ý:
📌 Kiểm tra định dạng link trước khi đặt hàng
📌 Đơn hàng đã đặt không thể hủy

Cảnh báo:
⚠️ Không đặt nhiều đơn hàng cho cùng một link
⚠️ Nếu link bị thay đổi, đơn hàng sẽ tự động hoàn thành
328 CoinMarketCap Watchlists $93.15 1000 50000
Tăng lượt CoinMarketCap Watchlists

✅ Chất lượng cao với 100% không tụt
✅ Tổng cung: Không giới hạn
✅ Tốc độ: 10K mỗi ngày
✅ Chất lượng: Real
✅ Khu vực: Toàn cầu

⌛ Thời gian bắt đầu: 1 giờ ~ 24 giờ

🔗 Định dạng link đặt hàng: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

Lưu ý:
📌 Kiểm tra định dạng link trước khi đặt hàng
📌 Đơn hàng đã đặt không thể hủy

Cảnh báo:
⚠️ Không đặt nhiều đơn hàng cho cùng một link
⚠️ Nếu link bị thay đổi, đơn hàng sẽ tự động hoàn thành
329 Buff OpenSea Views $362.25 100 10000
Tăng lượt xem trên OpenSea

✅ Chất lượng cao với 100% không tụt
✅ Tổng cung: Không giới hạn
✅ Tốc độ: 10K mỗi ngày
✅ Chất lượng: Real
✅ Khu vực: Toàn cầu

⌛ Thời gian bắt đầu: 1 giờ ~ 24 giờ

🔗 Định dạng link đặt hàng: https://opensea.io/assets/

Lưu ý:
📌 Kiểm tra định dạng link trước khi đặt hàng
📌 Đơn hàng đã đặt không thể hủy

Cảnh báo:
⚠️ Không đặt nhiều đơn hàng cho cùng một link
⚠️ Nếu link bị thay đổi, đơn hàng sẽ tự động hoàn thành
330 Buff OpenSea Favorites $362.25 100 10000
Tăng lượt thích trên OpenSea

✅ Chất lượng cao với 100% không tụt
✅ Tổng cung: Không giới hạn
✅ Tốc độ: 10K mỗi ngày
✅ Chất lượng: Real
✅ Khu vực: Toàn cầu

⌛ Thời gian bắt đầu: 1 giờ ~ 24 giờ

🔗 Định dạng link đặt hàng: https://opensea.io/assets/

Lưu ý:
📌 Kiểm tra định dạng link trước khi đặt hàng
📌 Đơn hàng đã đặt không thể hủy

Cảnh báo:
⚠️ Không đặt nhiều đơn hàng cho cùng một link
⚠️ Nếu link bị thay đổi, đơn hàng sẽ tự động hoàn thành

Discord

7 Discord Member - Clone - G0 - S1K - ST1 $12.65 100 500000
Buff Server Member cho link Discord

Thông tin:
- Tổng cung: 10.000.
- Chất lượng: Clone members.
- Tốc độ: Tối đa 100~1000/ngày.

Quy tắc:
- Nhập link theo định dạng https://discord.gg/YbtmpWNBA
- Đặt link chế độ không giới hạn.
- Không đặt nhiều đơn cùng lúc cho 1 link.
12 Discord Member - Clone - G0 - S1K - S246 $41.572 100 50000
Buff Server Member cho link Discord

Thông tin:
- Tổng cung: 100.000.
- Chất lượng: Bot members.
- Tốc độ: Tối đa 1000/ngày.

Quy tắc:
- Nhập link theo định dạng https://discord.gg/YbtmpWNBA
- Đặt link chế độ không giới hạn.
- Không đặt nhiều đơn cùng lúc cho 1 link.

Reddit

17 Reddit Real Subscriber Subreddits - S1 $31.20 100 10000
Buff Subscriber cho link Reddit Subreddits

Thông tin:
- Tổng cung: 10.000.
- Chất lượng: Real.
- Tốc độ: Tối đa 1000/ngày.

Quy tắc:
- Đặt link chế độ không giới hạn.
- Không đặt nhiều đơn cùng lúc cho 1 link.
18 Reddit Real Subscriber Subreddits - S2 $42.00 100 10000
Buff Subscriber cho link Reddit Subreddits

Thông tin:
- Tổng cung: 10.000.
- Chất lượng: Real.
- Tốc độ: Tối đa 1000/ngày.

Quy tắc:
- Đặt link chế độ không giới hạn.
- Không đặt nhiều đơn cùng lúc cho 1 link.

Telegram | Kéo Views Chủ Động

70 Tăng Lượt Xem Telegram Channel: 1 bài cũ $0.0008 100 10000000
Tăng View Telegram Channel - Tăng Mắt Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Nhanh ~ 100.000/ngày.
- Min: 5.000; Max: 100.000.
- Loại: Tăng lượt xem bài đăng trên Telegram Channel.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id.
74 Tăng Lượt Xem Telegram Channel: 5 bài cũ $0.0069 10 10000000
Tăng View Telegram Channel - Tăng Mắt Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Nhanh ~ 100.000/ngày.
- Min: 10.000; Max: 100.000.
- Loại: Tăng lượt xem cho 5 bài đã đăng trên Telegram Channel.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id.
373 Tăng Lượt Xem Telegram Channel: 10 bài cũ $0.0207 10 10000000
Tăng View Telegram Channel - Tăng Mắt Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Nhanh ~ 100.000/ngày.
- Min: 10.000; Max: 100.000.
- Loại: Tăng lượt xem cho 10 bài đã đăng trên Telegram Channel.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id.
374 Tăng Lượt Xem Telegram Channel: 100 bài cũ $0.273 10 10000000
Tăng View Telegram Channel - Tăng Mắt Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Nhanh ~ 100.000/ngày.
- Min: 10.000; Max: 100.000.
- Loại: Tăng lượt xem cho 100 bài đã đăng trên Telegram Channel.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id.
375 Tăng Lượt Xem Telegram Channel: 200 bài cũ $0.51 10 10000000
Tăng View Telegram Channel - Tăng Mắt Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Nhanh ~ 100.000/ngày.
- Min: 10.000; Max: 100.000.
- Loại: Tăng lượt xem cho 200 bài đã đăng trên Telegram Channel.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id.
376 Tăng Lượt Xem Telegram Channel: 500 bài cũ $1.11 10 10000000
Tăng View Telegram Channel - Tăng Mắt Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Nhanh ~ 100.000/ngày.
- Min: 10.000; Max: 100.000.
- Loại: Tăng lượt xem cho 500 bài đã đăng trên Telegram Channel.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id.
377 Tăng Lượt Xem Telegram Channel: 1000 bài cũ $1.86 10 10000000
Tăng View Telegram Channel - Tăng Mắt Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Nhanh ~ 100.000/ngày.
- Min: 10.000; Max: 100.000.
- Loại: Tăng lượt xem cho 1000 bài đã đăng trên Telegram Channel.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id.

Telegram | View Tự Động

299 Telegram Đăng Ký View Tự Động - ST1 $0.0105 100 100000000
Tăng tự động lượt xem cho bài viết Telegram Channel - Auto View Telegram

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn
- Chất lượng: Mix
- Tốc độ: Tối đa 100.000.000/ngày. Tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng
- Tỷ lệ out: Không

Hướng dẫn đặt hàng:
- Tài khoản: Nhập public link của Telegram Channel
- Số bài mới: Là số lượng bài tương lai cần tăng lượt xem. Không cần tăng loại bài này có thể để trống.
- Số bài cũ: Là số lượng bài cũ (đã đăng) cần tăng lượt xem. Không cần tăng loại bài này có thể để trống.
- Số lượng: Số lượt xem cho mỗi bài. Có 02 giá trị (Tối thiểu) và (Tối đa) cho lượt xem. Hệ thống sẽ kéo lượt xem trong khoảng này. Nếu muốn cố định lượt xem, hãy đặt 02 giá trị này bằng nhau.
- Chờ: Là thời gian chờ xử lý khi được kích hoạt lệnh xử lý. Đặt số lượng theo mong muốn để hệ thống xử lý.
- Hết hạn: Đặt thời gian kết thúc của cả đơn hàng. Hệ thống sẽ ngừng xử lý khi đến mốc thời gian này.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram Channel
- Chỉ hỗ trợ public link.
- Không đặt nhiều đơn cùng lúc cho 1 link.
- View tự động có thể lên ngay hoặc chậm do các máy chủ Telegram phản hồi lâu. Vui lòng không tạo ticket trước 24h nếu view không lên.
314 Telegram Auto View - 10 Bài Tương Lai $0.216 100 1000000
Tăng tự động lượt xem cho bài viết Telegram Channel - Auto View Telegram

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Chất lượng: Mix.
- Số lượng: 10 bài tương lai.
- Tốc độ: Tối đa 100.000/ngày ~ Không xác định rõ. Tùy thuộc vào khối lượng đơn hàng.
- Tỷ lệ out: Không ~ Không xác định rõ.

Hướng dẫn đặt hàng:
- Link: Nhập public link của Telegram Channel.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram Channel
- Chỉ hỗ trợ public link.
- Không đặt nhiều đơn cùng lúc cho 1 link.
- View tự động sẽ lên random quanh số lượng đặt hàng để đảm bảo tự nhiên và vượt qua thuật toán Telegram.
- View tự động có thể lên ngay hoặc chậm do các máy chủ Telegram phản hồi lâu. Vui lòng không tạo ticket trước 24h nếu view không lên.

Telegram | Subscribers - Members Clone

42 Telegram Member - Clone - G0 - S10K - ZS1 $1.02 100 5000
Tăng members/subscribers cho Telegram Group/Channel.

Thông tin:
- Tổng cung: 30.000.
- Tốc độ: Khá nhanh ~ 10.000/ngày.
- Min: 1.000; Max: 30.000.
- Location: Toàn cầu.
- Loại: Tăng member group/ tăng sub telegram channel.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel/Group.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel/Telegram group.
- Không hỗ trợ private channel/group.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/
43 Telegram Member - Clone - G0 - S20K - ST2 $1.56 500 20000
Tăng members/subscribers cho Telegram Group/Channel.

Thông tin:
- Tổng cung: 20.000.
- Tốc độ: Khá nhanh ~ 10.000/ngày.
- Min: 500; Max: 20.000.
- Location: Toàn cầu.
- Loại: Tăng member group/ tăng sub telegram channel.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel/Group.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel/Telegram group.
- Không hỗ trợ private channel/group.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/
46 Telegram Member - Clone - G0 - S40K - ST5 $5.36 500 200000
Tăng members/subscribers cho Telegram Group/Channel.

Thông tin:
- Tổng cung: 20.000.
- Tốc độ: Khá nhanh ~ 10.000/ngày.
- Location: Toàn cầu.
- Loại: Tăng member group/ tăng sub telegram channel.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel/Group.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel/Telegram group.
- Không hỗ trợ private channel/group.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/
306 Telegram Member - Clone - G0 - S40K - M100K - ST6 $4.50 100 100000
307 Telegram Member - Clone - G0 - S10K - M25K - ST7 $4.32 100 100000
308 Telegram Member - Clone - G0 - S5K - M10K - ST8 $5.18 100 100000
309 Telegram Member - Clone - G0 - S15K - M100K - ST9 $5.10 100 200000
310 Telegram Member - Clone - G0 - S20K - M50K - ST9 $5.50 100 300000

Telegram | Sub Mem Clone Tụt Thấp

52 Telegram HQ Member - Out Thấp - G3 - S10K - ST2 $8.90 100 100000
Tăng members/subscribers cho Telegram Group/Channel - Loại Out Thấp.

Thông tin:
- Tổng cung: 100.000.
- Tốc độ: Khá nhanh ~ 20.000/ngày.
- Min: 100; Max: 100.000.
- Location: Toàn cầu.
- Loại: Tăng member group/ tăng sub telegram channel.
- Tỷ lệ out: Thấp ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel/Group.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel/Telegram group.
- Không hỗ trợ private channel/group.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/
54 Telegram HQ Member - Out Thấp - G0 - S20K - ST4 $6.39 100 100000
Tăng members/subscribers cho Telegram Group/Channel - Loại Out Thấp.

Thông tin:
- Tổng cung: 30.000.
- Tốc độ: Khá nhanh ~ 10.000/ngày.
- Min: 1000; Max: 30.000.
- Location: Toàn cầu.
- Loại: Tăng member group/ tăng sub telegram channel.
- Tỷ lệ out: Thấp ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel/Group.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel/Telegram group.
- Không hỗ trợ private channel/group.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/
50 Telegram HQ Member - Out Thấp - Indo - S1 $7.9695 500 50000
Tăng members/subscribers cho Telegram Group/Channel - Loại Out Thấp.

Thông tin:
- Tổng cung: 50.000.
- Tốc độ: Khá nhanh ~ 10.000/ngày.
- Min: 100; Max: 50.000.
- Location: Indo.
- Loại: Tăng member group/ tăng sub telegram channel.
- Tỷ lệ out: Thấp ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel/Group.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel/Telegram group.
- Không hỗ trợ private channel/group.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/
51 Telegram HQ Member - Out Thấp - Nga - ST1 $7.931 500 50000
Tăng members/subscribers cho Telegram Group/Channel - Loại Out Thấp.

Thông tin:
- Tổng cung: 50.000.
- Tốc độ: Khá nhanh ~ 10.000/ngày.
- Min: 100; Max: 50.000.
- Location: Nga.
- Loại: Tăng member group/ tăng sub telegram channel.
- Tỷ lệ out: Thấp ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel/Group.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel/Telegram group.
- Không hỗ trợ private channel/group.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/
285 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S30K - ST10 $7.98 100 50000
286 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S50K - ST11 $5.60 100 100000
287 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S40K - ST12 $8.08 100 150000
288 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S30K - ST13 $8.40 100 250000
289 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S50K - ST14 $10.15 500 500000
290 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S50K - M2M - ZS10 $10.08 10000 200000000
293 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S10K - M50K - ZS13 $8.24 100 50000
294 Telegram HQ Members - Out Thấp - G3 - S40K - M50K - ZS14 $10.29 500 50000
323 TG HQ Member (Có Avatar Nam)- Out Thấp - G0 - S5K - M10K $8.55 100 10000
324 TG HQ Member (Có Avatar Nữ)- Out Thấp - G0 - S5K - M10K $8.55 100 10000

Telegram | Bình luận channel

60 Bình Luận Bài Viết Telegram Channel - Tự Nhập Nội Dung $30.00 10 20000
Tăng bình luận cho bài đăng trên Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: 1.000.
- Tốc độ: Chậm ~ 100/ngày.
- Min: 10; Max: 1.000.
- Location: Toàn cầu.
- Loại: Tự nhập nội dung theo yêu cầu.
- Tỷ lệ out: Thấp ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Telegram Channel cần mở bình luận bài viết.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id
- Bài đăng có ít nhất 1 bình luận.
61 Bình Luận Bài Viết Telegram Channel - Nội Dung Tự Động - Tiếng Anh $5.49 10 100000
Tăng bình luận cho bài đăng trên Telegram Channel

Thông tin:
- Tổng cung: 1.000.
- Tốc độ: Trung bình ~ 1.000/ngày.
- Min: 20; Max: 1.000.
- Location: Toàn cầu - Tiếng Anh.
- Loại: Ngẫu nhiên - Random.
- Tỷ lệ out: Thấp ~ Không xác đinh. Tùy thuộc vào trạng thái của Telegram Channel.

Quy tắc:
- Áp dụng cho Telegram channel.
- Telegram Channel cần mở bình luận bài viết.
- Không hỗ trợ private channel.
- Không đổi link, xóa bài trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Nhập link theo định dạng: https://t.me/channel_id/post_id
- Bài đăng có ít nhất 1 bình luận.

Telegram | Buff Reaction

279 Telegram Mix Icon ( 👍 ❤️ 🔥 🎉 😁 ) - Clone - G0 - S100K - TS3 $0.09 50 1000000
312 Telegram Premium Mix Icon (💯 😍 ❤️‍🔥 🤡 🕊 🐳) + Tặng View - Mix - G0 - S10K - ST1 $0.03 10 1000000
311 Telegram Premium Mix Icon (🥱🥴🌚🍌💔🤨😐🖕😈) + Tặng View - Mix - G0 - S10K - ST1 $0.10 10 1000000

Telegram | Tăng Reactions Tự Động

336 Telegram Reaction Tự Động (👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 + Tặng View) - ST2 $0.075 10 1000000
337 Telegram Reaction Tự Động (💯 😍 ❤️‍🔥 🤡 🕊 🐳 + Tặng View) - ST2 $0.27 10 1000000
335 Telegram Reaction Tự Động (👎 😱 💩 😢 🤮 + Tặng View) - ST1 $0.96 10 1000000

Telegram | Gửi Messages Hàng Loạt

97 Telegram Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt - S1 $30.00 100000 1000000
Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt Tới Tài Khoản Telegram Mục Tiêu

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: 500.000/ngày.

Hướng dẫn đặt hàng:
- Link: Nhập group mục tiêu cần gửi tới các thành viên online.
- Hashtag: Nhập nội dung message cần gửi.

Quy tắc:
- Đơn đã đặt hàng không thể hùy.
- Tốc độ có thể nhanh ~ chậm tùy thuộc tình trạng máy chủ xử lý mỗi thời điểm.
96 Telegram Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt - S1 $45.00 50000 100000
Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt Tới Tài Khoản Telegram Mục Tiêu

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: 100.000/ngày.

Hướng dẫn đặt hàng:
- Link: Nhập group mục tiêu cần gửi tới các thành viên online.
- Hashtag: Nhập nội dung message cần gửi.

Quy tắc:
- Đơn đã đặt hàng không thể hùy.
- Tốc độ có thể nhanh ~ chậm tùy thuộc tình trạng máy chủ xử lý mỗi thời điểm.

Telegram | Tài Khoản Sim QT

75 TK Telegram - Sim USA $890.00 5 1000
Bán tài khoản Telegram đăng ký từ sim Quốc Tế - USA

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Loại: Tài khoản Telegram đăng ký từ sim Quốc Tế, không bị hạn chế khi tạo Channel, Group,...
- Sim: USA.

Quy tắc:
- Link: Nhập địa chỉ email để nhận file tdata.
- Không login ở nhiều thiết bị cùng lúc khi nhận tài khoản.
- Không login ở thiết bị đã login các tài khoản Telegram trước đó.
- Khi login thành công, tài khoản sẽ không còn bảo hành trong tất cả các trường hợp.

Telegram | Poll Bình Chọn

256 Telegram Vote - Clone Global - G0 - S100K - PS1 $3.00 10 300000

TikTok | Tăng Lượt Xem

367 Kéo lượt xem Tiktok - Giá rẻ nhất - S1 $0.0004 100 100000000
368 Kéo lượt xem Tiktok - Giá rẻ nhất - S2 $0.0004 100 10000000
370 Kéo lượt xem Tiktok - Mix Toàn Cầu - S2 $0.0096 100 100000000
371 Kéo lượt xem Tiktok - Mix Toàn Cầu - S3 $0.01 100 10000000

TikTok | Tăng Likes

110 Tăng Like TikTok - Clone Toàn Cầu - G0 - S30K - ZS1 $0.3272 100 30000
Buff Like TikTok Video - Tăng Lượt Like Video TikTok

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Chất lượng: Bot
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định.
- Tốc độ: 5.000/ngày.

Quy tắc:
- Nhập full link của video TikTok để đặt hàng.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
372 Tăng Like TikTok - Clone Toàn Cầu - G0 - S30K - ZS2 $0.3872 10 20000
Buff Like TikTok Video – Increase TikTok Video Likes

Information:
- Total supply: Unlimited.
- Quality: Clone
- Rate out: Yes ~ Unknown.
- Speed: 10,000/day.

Rule:
- Enter the full link of the TikTok video to order.
- Do not change the link during order processing.

Twitter | Premium

175 Twitter REAL Followers - CRYPTO TOÀN CẦU - 10K Members $850.00 1 1
Buff Follow Thật Twitter - Tăng Follower Thật Cho Tài Khoản Twitter. Target Lĩnh Vực Crypto.

Thông tin:
- Gói: 10000 Followers
- Tốc độ: Tối đa 200/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng và các tài khoản followers.
- Chất lượng: Thật - Toàn Cầu - Crypto.
- Hệ thống không kiểm soát được hành vi của các tài khoản follower này. Đây là tài toàn thật trong lĩnh vực Crypto toàn cầu.

Quy tắc:
- Nhập full link của tài khoản Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Tài khoản Twitter cần có nội dung hấp dẫn về lĩnh vực Crypto để đơn hàng xử lý nhanh hơn, tỷ lệ follower rời bỏ thấp hơn.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.

Twitter | Followers

122 Twitter Follower - Clone Global - G0 - S100K - S241 $27.00 100 100000
Buff Follow Twitter - Tăng Follower Cho Tài Khoản Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 100.000.
- Tốc độ: Tối đa 100.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Cao ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot.

Quy tắc:
- Nhập full link của tài khoản Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
158 Twitter NFT/CRYPTO Followers - CLONE - S1 $6.6666 500 100000
267 Twitter Follower - Clone Global - G0 - S100K - S242 $7.80 100 100000
268 Twitter Follower - Clone USA - G0 - S1K - S241 $18.00 100 10000
254 Twitter Follower - Mix Global - G3 - S1K - S241 $24.00 50 50000
161 Twitter NFT/CRYPTO Retweets - CLONE - S2 $19.0575 100 5000
255 Twitter Follower - Mix Global - G3 - S10K - S242 $18.00 50 10000

Twitter | Likes

140 Twitter Bot Like - S241 $3.60 5000 10000
Buff Like Twitter - Tăng Like Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 10.000.
- Tốc độ: Tối đa 10.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: BOT.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
141 Twitter Bot Like - S242 $8.10 100 10000
Buff Like Twitter - Tăng Like Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 10.000.
- Tốc độ: Tối đa 5.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: BOT.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
142 Twitter Mix Like - S24 $12.60 100 50000
Buff Like Twitter - Tăng Like Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 50.000.
- Tốc độ: Tối đa 100/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Thấp ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Mix - Global.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.

Twitter | Retweets

143 Twitter Bot Retweet - S241 $2.376 5000 50000
Buff Retweet Twitter - Tăng Retweet Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 50.000.
- Tốc độ: Tối đa 1.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot - Global.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
144 Twitter Bot Retweet - S242 $7.128 100 50000
Buff Retweet Twitter - Tăng Retweet Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 50.000.
- Tốc độ: Tối đa 1.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot - Global.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.

Twitter | Bình Luận

149 Twitter Bình Luận - Ngẫu Nhiên USA - SS1 $57.00 1 200
Buff Comment Twitter - Tăng Bình Luận Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 100.
- Tốc độ: Tối đa 100/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot - Toàn cầu.
- Nội dung bình luận: Random Tiếng Anh. Ví dụ: Great project, I like it,...

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
150 Twitter Bình Luận - Ngẫu Nhiên ARAB - SS1 $50.16 1 1000
Buff Comment Twitter - Tăng Bình Luận Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 100.
- Tốc độ: Tối đa 100/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot - Toàn cầu.
- Nội dung bình luận: Random Tiếng ARAB.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
151 Twitter Bình Luận - Ngẫu Nhiên Japan - SS1 $50.16 1 1000
Buff Comment Twitter - Tăng Bình Luận Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: 100.
- Tốc độ: Tối đa 100/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot - Toàn cầu.
- Nội dung bình luận: Random Tiếng Nhật.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
152 Twitter Bình Luận - Tự Nhập Nội Dung - G0 - SS1 $57.00 1 1000
Buff Comment Twitter - Tăng Bình Luận Cho Bài Viết Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 100/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ bị xóa: Có ~ Không xác định.
- Chất lượng: Clone - Toàn cầu.
- Nội dung bình luận: Tự nhập nội dung.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Không bảo hành trong bất kỳ trường hợp nào.

Twitter | Mention

153 Twitter Tag - S241 $3.00 20000 50000
Tag Tài Khoản Twitter Mục Tiêu Vào Bài Đăng Tweet Của Bạn

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 2.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: REAL - Tag Danh Sách Tài Khoản Twitter Bạn Cung Cấp.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter cần tag.
- Nhập Tài Khoản là tài khoản KOL cần target đến danh sách followers của họ. Hệ thống tự động lấy follower và tag vào bài viết của bạn.
- Bài đăng Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
154 Twitter Tag - S242 $9.00 1000 10000
Tag Tài Khoản Twitter Mục Tiêu Vào Bài Đăng Tweet Của Bạn - Tiếp Cận Khách Hàng Mục Tiêu Nhanh Nhất.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 2.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: REAL - Tag Danh Sách Tài Khoản Twitter Bạn Cung Cấp.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter cần tag.
- Nhập Tài Khoản là tài khoản KOL cần target đến danh sách followers của họ. Hệ thống tự động lấy follower và tag vào bài viết của bạn.
- Bài đăng Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
155 Twitter Tag - S243 $12.50 100 100000
Tag Tài Khoản Twitter Mục Tiêu Vào Bài Đăng Tweet Của Bạn - Tiếp Cận Khách Hàng Mục Tiêu Nhanh Nhất.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 2.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: REAL - Tag Danh Sách Tài Khoản Twitter Bạn Cung Cấp.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter cần tag.
- Nhập danh sách tài khoản twitter cần target. Hệ thống tự động tag vào bài viết của bạn.
- Bài đăng Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.

Twitter | Spaces

280 Tw Spaces 15 Phút - G0 - S5K - ZS0 $3.7719 10 20000
281 Tw Spaces 15 Phút - G0 - S5K - ZS1 $9.7216 50 20000
282 Tw Spaces 30 Phút - G0 - S5K - ZS1 $12.0296 50 20000
387 Tw Spaces 60 Phút - G0 - S5K - ZS1 $24.3068 50 20000

Twitter | Views

156 Twitter Video View - ZS1 $0.0153 1000 1000000
Buff View Twitter - Tăng Lượt Xem Cho Video Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 1.000.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot - Toàn cầu.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
157 Twitter Video View - ZS2 $0.0213 1000 1000000
Buff View Twitter - Tăng Lượt Xem Cho Video Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 100.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định. Tùy thuộc vào trạng thái của tài khoản Twitter cần tăng.
- Chất lượng: Bot - Toàn cầu.

Quy tắc:
- Nhập full link của bài đăng Twitter để đặt hàng.
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không đổi link trong quá trình xử lý đơn hàng.
273 Tweet Views - Clone - G0 - S1M - ZS1 $0.0011 100 10000000
389 Twitter Video View - ZS7 $0.0152 50 10000000

Twitter | Votes

343 Tw Votes 1 $0.42 10000 100000
Buff Votes Twitter - Tăng Lượt Vote Cho Poll Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 100.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định.
- Chất lượng: Clone - Toàn cầu.

Quy tắc:
- Nhập link theo định dạng: Ví dụ https://twitter.com/taikhoan/?vote=index_của_tùy_chọn_cần_vote
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không tắt, xóa poll trong quá trình xử lý đơn hàng.
344 Tw Votes 2 $2.31 100 100000
Buff Votes Twitter - Tăng Lượt Vote Cho Poll Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 100.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định.
- Chất lượng: Clone - Toàn cầu.

Quy tắc:
- Nhập link theo định dạng: Ví dụ https://twitter.com/taikhoan/?vote=index_của_tùy_chọn_cần_vote
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không tắt, xóa poll trong quá trình xử lý đơn hàng.
345 Tw Votes 3 $6.00 100 10000000
Buff Votes Twitter - Tăng Lượt Vote Cho Poll Twitter.

Thông tin:
- Tổng cung: Không giới hạn.
- Tốc độ: Tối đa 100.000/ngày ~ Tùy thời điểm.
- Tỷ lệ out: Có ~ Không xác định.
- Chất lượng: Clone - Toàn cầu.

Quy tắc:
- Nhập link theo định dạng: Ví dụ https://twitter.com/taikhoan/?vote=index_của_tùy_chọn_cần_vote
- Tài khoản Twitter đặt chế độ public.
- Không tắt, xóa poll trong quá trình xử lý đơn hàng.

🚫 Test

395 Test 1 $0.0002 100 10000
396 Test 2 $0.0003 100 10000000
406 Test 2 $0.002 100 10000000

14990

LUCKY CODE