Chính sách bảo hành

Khách hàng đặt đơn hàng đồng nghĩa với việc đã chấp nhập các chính sách bảo hành từ UP Panel. Chính sách bảo hành dịch vụ được UP Panel quy định như sau:

Quy định chung:
 • Chính sách bảo hành được áp dụng cho số lượng được thực hiện bởi UP Panel.
 • Tỷ lệ tụt quá 50% so với số lượng đặt hàng sẽ được xử lý yêu cầu bảo hành bằng ticket.
 • Trường hợp khách hàng đặt song song nhiều nhiều đơn cùng lúc cho một link, chính sách bảo hành từ UP Panel không có hiệu lực.
 • Trường hợp khách hàng đặt song song nhiều đối tác cùng lúc cho một link, chính sách bảo hành từ UP Panel không có hiệu lực.
 • UP Panel có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản nào.
Ngoài chính sách bảo hành:
 • UP Panel chỉ đảm bảo việc cung cấp số lượng followers, likes, views, clicks, traffics,... theo yêu cầu đặt hàng từ khách hàng. Các hoạt động tương tác khác với tài khoản Social Media của khách hàng, UP Panel không cam kết.
 • Các tổn thất nếu có xảy ra với tài khoản Social Media của khách hàng, ví dụ (không giới hạn) như khách hàng bị khóa tài khoản, xóa tài khoản, hạn chế tương tác,... UP Panel không cam kết có trách nhiệm.
 • Các tổn thất về pháp lý xảy ra với khách hàng, UP Panel không cam kết có trách nhiệm.
Thời hạn bảo hành:

Mỗi dịch vụ có những thời gian bảo hành khác nhau. Được mô tả bằng ký hiệu G* trong tên của dịch vụ.

 • Không có ký hiệu G*: Dịch vụ không bảo hành.
 • G0: Dịch vụ không bảo hành.
 • G3: Bảo hành 03 ngày kể từ thời điểm hoàn thành.
 • G5: Bảo hành 05 ngày kể từ thời điểm hoàn thành.
 • G7: Bảo hành 07 ngày kể từ thời điểm hoàn thành.
 • G10: Bảo hành 10 ngày kể từ thời điểm hoàn thành.
 • G15: Bảo hành 15 ngày kể từ thời điểm hoàn thành.
 • G30: Bảo hành 30 ngày kể từ thời điểm hoàn thành.
Yêu cầu bảo hành:
 • Khách hàng cần xác định rõ dịch vụ, đơn hàng có hợp lệ trong chính sách bảo hành hay không? Nếu hợp lệ, hãy tạo ticket yêu cầu bảo hành theo tiêu đề: MÃ ĐƠN HÀNG_ YÊU CẦU BẢO HÀNH.
 • Hệ thống sẽ tra soát các đơn hàng hợp lệ và xử lý yêu cầu bảo hành.

Chính sách bảo hành này có hiệu lực từ 10/2021 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

UP Panel - Trân trọng thông báo