Cách đặt hàng Web Traffic hỗ trợ SEO từ khóa

Cách đặt hàng Web Traffic hỗ trợ SEO từ khóa

- Định dạng đặt hàng: 𝐔𝐑𝐋<𝐊𝐖> (𝐊𝐖 = Từ khóa).

Ví dụ: Trang web của bạn là 'https://domain.com' và bạn muốn có Lưu lượng truy cập không phải trả tiền trên toàn thế giới với Từ khóa '𝐇𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬',

URL đặt hàng phải là: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐝𝐨𝐦𝐚𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦<𝐇𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬>

!! Nếu bạn cung cấp Từ khóa, Lưu lượng truy cập sẽ được phân phối tương ứng.

!! Nếu bạn KHÔNG cung cấp từ khóa, Lưu lượng truy cập sẽ được phân phối dưới dạng Không phải trả tiền, không có Từ khóa.

>> Tốc độ dự kiến:
- Tốc độ phân phối dự kiến từ 20.000 - 50.000+ Lượt truy cập mỗi 24 giờ.

>> Nếu bạn đặt nhầm trong đơn đặt hàng của mình - đừng lo lắng, chúng tôi sẽ kiểm tra thủ công tất cả các đơn hàng không đạt tiêu chuẩn, sẽ sửa lỗi và thực hiện sau 8-12h.

>> Nếu bạn đặt hàng theo đúng định dạng - đơn hàng đó sẽ bắt đầu ngay lập tức.